آموزشگاه بهداشت بهار سلامت
قرچک، میدان امام خمینی، خ دانشگاه، جنب کمیته امداد امام خمینی(ره)، ساختمان خانه کارگر، واحد زیرزمین